หลักการของเรา


ความโปร่งใส พวกเราทำงานด้วยความโปร่งใส 100% และพร้อมติดต่อกับลูกค้าของเราเสมอ

ด้านคุณภาพ พวกเราร่วมงานเฉพาะกับผู้พัฒนาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่เมืองพัทยาและในประเทศไทย ผู้ซึ่งทำงานอย่างมีคุณภาพและส่งมอบงานตรงเวลา

ไม่มีการจ่ายมัดจำ หรือค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้า พวกเราไม่เคยเรียกเก็บค่ามัดจำหรือค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาทางลูกค้าได้ทำกับทางผู้พัฒนาหรือผู้แทน
รายได้ของพวกเรามาได้มาจากสินน้ำใจของผู้พัฒนาหลังจากมีการทำธุรกรรม

ความเป็นมืออาชีพและขีดความสามารถ บุคลากรของเราเป็นนายหน้ามืออาชีพที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย พวกเรานั้นพร้อมที่รับผิดชอบต่องานของพวกเราจนถึงที่สุด

การเยี่ยมชมโครงการและให้คำแนะนำโดยปราศจากค่าบริการ บุคลากรของเราคัดสรรตัวเลือกของบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ และพร้อมที่จะพาเยี่ยมชมโครงการที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว หรือโครงการที่อยู่ภายใต้การก่อสร้างโดยปราศจากค่าบริการ