เปิดขายบ้านพักฯ, North Pattaya
อำเภอNorth Pattaya
IDH019
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ4
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน180 m2
ระยะห่างจากทะเล400 m
มูลค่า3,600,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH039
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ4
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน121 m2
ระยะห่างจากทะเล8000 m
มูลค่า1,670,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Na Jomtien
อำเภอNa Jomtien
IDH032
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน240 m2
ระยะห่างจากทะเล7000 m
มูลค่า9,200,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH042
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน850 m2
ระยะห่างจากทะเล300 m
มูลค่า8,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Na Jomtien
อำเภอNa Jomtien
IDH036
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน250 m2
ระยะห่างจากทะเล300 m
มูลค่า10,190,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH040
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ2
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน116 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า3,860,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Na Jomtien
อำเภอNa Jomtien
IDH046
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน250 m2
ระยะห่างจากทะเล150 m
มูลค่า4,890,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH041
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ4
ห้องนอน4
สี่เหลี่ยมของบ้าน800 m2
ระยะห่างจากทะเล3000 m
มูลค่า12,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Central Pattaya
อำเภอCentral Pattaya
IDH047
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน84 m2
ระยะห่างจากทะเล400 m
มูลค่า12,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH054
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน108 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า4,490,000.00 THB
รายละเอียด