เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH053
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน108 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า4,190,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Cosy Beach
อำเภอCosy Beach
IDH043
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน98 m2
ระยะห่างจากทะเล500 m
มูลค่า4,899,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Cosy Beach
อำเภอCosy Beach
IDH058
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน98 m2
ระยะห่างจากทะเล500 m
มูลค่า4,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH056
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ2
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน200 m2
ระยะห่างจากทะเล2500 m
มูลค่า7,290,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Cosy Beach
อำเภอCosy Beach
IDH058
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน98 m2
ระยะห่างจากทะเล500 m
มูลค่า4,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, North Pattaya
อำเภอNorth Pattaya
IDH019
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ4
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน180 m2
ระยะห่างจากทะเล400 m
มูลค่า3,600,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH039
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ4
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน121 m2
ระยะห่างจากทะเล8000 m
มูลค่า1,670,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Na Jomtien
อำเภอNa Jomtien
IDH032
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน240 m2
ระยะห่างจากทะเล7000 m
มูลค่า9,200,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH042
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน850 m2
ระยะห่างจากทะเล300 m
มูลค่า8,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Na Jomtien
อำเภอNa Jomtien
IDH036
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน250 m2
ระยะห่างจากทะเล300 m
มูลค่า10,190,000.00 THB
รายละเอียด