เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH040
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ2
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน116 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า3,860,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Na Jomtien
อำเภอNa Jomtien
IDH046
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน250 m2
ระยะห่างจากทะเล150 m
มูลค่า4,890,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH041
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ4
ห้องนอน4
สี่เหลี่ยมของบ้าน800 m2
ระยะห่างจากทะเล3000 m
มูลค่า12,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Central Pattaya
อำเภอCentral Pattaya
IDH047
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน84 m2
ระยะห่างจากทะเล400 m
มูลค่า12,500,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH054
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน2
สี่เหลี่ยมของบ้าน108 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า4,490,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, Cosy Beach
อำเภอCosy Beach
IDH043
ประเภทของบ้าน3-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน98 m2
ระยะห่างจากทะเล500 m
มูลค่า4,899,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH056
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ2
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน200 m2
ระยะห่างจากทะเล2500 m
มูลค่า7,290,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH053
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน108 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า4,190,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH059
ประเภทของบ้าน1-storey
ห้องน้ำ3
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน108 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า3,690,000.00 THB
รายละเอียด
เปิดขายบ้านพักฯ, East Pattaya
อำเภอEast Pattaya
IDH034
ประเภทของบ้าน2-storey
ห้องน้ำ2
ห้องนอน3
สี่เหลี่ยมของบ้าน800 m2
ระยะห่างจากทะเล4000 m
มูลค่า10,390,000.00 THB
รายละเอียด